• grammiki@gmail.com
  • + 30 6999657855

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος www.grammiki.gr (στο εξής «www.grammiki.gr» ή «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στην ατομική επιχείρηση της Αθηνάς Παπαβασιλείου με τον διακριτικό τίτλο «Γραμμική α» (στο εξής «Γραμμική α»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Φράγκων 13, ΤΚ 546 26. Η Επιχείρηση λειτουργεί με τους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο χρήστης του δικτυακού τόπου (στο εξής “χρήστης” ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς είναι δεσμευτικοί για εσάς και την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης, γι’αυτό σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα προς ενημέρωσή σας.

1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1.1 Ο δικτυακός τόπος www.grammiki.gr, αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχιτεκτονικού γραφείου Γραμμική α – Αθηνάς Παπαβασιλείου σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
1.2 Το αρχιτεκτονικό γραφείο Γραμμική α – Αθηνάς Παπαβασιλείου διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων λογότυπου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του πηγαίου κώδικα του Δικτυακού Τόπου. Εξαίρεση αποτελεί η δυνατότητα των χρηστών να αναδημοσιεύσουν περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου στα κοινωνικά δίκτυα.
1.3 Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα της Επιχείρησης ή/και τρίτων δικαιούχων, τα οποία προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η χρήση των εμπορικών σημάτων του Δικτυακού Τόπου χωρίς έγγραφη άδεια του δικαιούχου τους απαγορεύεται απολύτως.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Γραμμική α φροντίζει για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, ώστε να είναι ενημερωμένη, προστατευμένη από ιούς και κακόβουλες επιθέσεις, χωρίς όμως να παρέχει καμία σχετική εγγύηση.
Η ιστοσελίδα (www.grammiki.gr) διαθέτει τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη περιήγηση στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.grammiki.gr Ο Δικτυακός Τόπος προσφέρεραι όπως ακριβώς είναι και η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικές ή άλλες δυσλειτουργίες του. ακόμη και σε περίπτωση που ο Δικτυακός Τόπος δεν λειτουργεί μερικά ή εξολοκλήρου. Η Γραμμική α δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες του επισκέπτη από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για το περιεχόμενό τους. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ONLINE DESIGN
4.1 Υποχρέωση του πελάτη είναι να αποστείλει με υπευθυνότητα και συνέπεια (χρονικά) το απαραίτητο υλικό (φωτογραφίες, κατόψεις κτλ.) με επιβεβαιωμένες από τον ίδιο μετρήσεις του χώρου του. Η μελέτη εκπονείται από το αρχιτεκτονικό γραφείο Γραμμική α – Αθηνάς Παπαβασιλείου βάσει των αρχείων και των μετρήσεων που αποστέλλει ο πελάτης, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν λάθη που περιλαμβάνονται στα αρχεία του. Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για την μη έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου που της έχει ανατεθεί στο βαθμό και το μέτρο που τα ελαττώματα ή η μη έγκαιρη παράδοση του έργου οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης και όχι τρίτου προσώπου.
4.2 Η μελέτες του αρχιτεκτονικού γραφείου Γραμμική α – Αθηνάς Παπαβασιλείου εκπονούνται για αποκλειστική χρήση των ίδιων των πελατών της Επιχείρησης και δεν προορίζονται για μεταπώληση σε τρίτους. Κάθε μεταπώληση, δανεισμός ή εμπορική χρήση των μελετών και σχεδίων της επιχείρησης απαγορεύεται απολύτως χωρίς την άδεια της Επιχείρησης.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ
5.1 Στην ενότητα «Βlog» του Δικτυακού μας τόπου σας συνιστούμε αυστηρά να εκφράζεστε με ακρίβεια και μετριοπάθεια στην κριτική σας. Προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις μπορεί να οδηγούν στην αφαίρεση ολόκληρου του σχολίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια ή προσωπικότητα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
5.2 Οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν τα σχόλια και τις τυχόν συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρ’ όλα αυτά διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στον ιστότοπο και να αφαιρούν περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη κρίση τους. Οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την αφαίρεση ανάρτησης πρέπει να απευθύνεται στους διαχειριστές μέσω προσωπικού μηνύματος και να μην διατυπώνεται στο χώρο του δημόσιου σχολιασμού.
5.3 Σε περίπτωση που το www.grammiki.gr ειδοποιηθεί ότι το περιεχόμενο σε κάποιο σχόλιο που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη ή βλαβερή χρήση του ιστοτόπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση και χωρίς προειδοποίηση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου, επιφυλασσόμενο για οποιαδήποτε άλλη αξίωσή του έναντι του χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)
Οι χρήστες δύνανται να ακολουθούν το www.grammiki.gr μέσω των σελίδων του στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) όπως το Facebook, το twitter, το linkedin, το youtube κ.α. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προωθεί ο Δικτυακός Τόπος μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται και υποβάλλονται μέσω των λογαριασμών αυτών, θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός και αν άλλως συμφωνείται ή ορίζεται. Οι χρήστες θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά και να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους χρήσης που έχουν τεθεί και ισχύουν σε καθένα από τα παραπάνω αναφερόμενα Social Media και να συμμορφώνονται με αυτούς.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του επισκέπτη ή χρήστη του Δικτυακού Τόπου www.grammiki.gr. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.
© 2019,   Grammiki a,   Ε. Σπυροπούλου,  Δικηγόρος. 

 

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR